Szkolenia krav maga

są to najczęściej kilkugodzinne treningi tematyczne poruszające jedno zagadnienie lub rodzinę zagadnień do prowadzenia których najczęściej zapraszani są nasi goście-specjaliści od danych elementów walki. Służą poszerzeniu własnych horyzontów technicznych, rozwinięciu umiejętności walki w danej płaszczyźnie lub obszarze.

Dotychczas prowadzone szkolenia:

-Knife Fight- poświęcone pogłębieniu wiedzy w zakresie obron przed nożem oraz umiejętności jego ofensywnego użycia

-Ground Tech.- baza najważniejszych technik parterowych w ujęciu ulicznym

-Shooter- 3 eteapowe szkolenie strzeleckie mające na celu opanowanie posługiwania się krótką bronią palną

-Kij/nóż-obrona/atak- szkolenie mające na celu pogłębienie wiedzy z zakresu skutecznego atakowania kijem i obron przed nożem za pomocą kija

-Bus Fight- jest to warsztat poświęcony technikom i taktyce walki wręcz w poruszającym się pojeździe.

-Car Defense- najważniejsze sytuacje dotyczące bezpieczeństwa osobistego w aucie

-CQB- jest to warsztat poświęcony technikom i taktyce walki wręcz w warunkach ograniczonej przestrzeni.

-VIP- techniki i taktyki służące fizycznej ochronie osób trzecich

Sprawdź najbliższe szkolenia:

Kalendarz szkoleń 2016/17

SZKOLENIA SPECJALNE krav maga

 

Back to Top